PROVES D’ACCES

 

CALENDARI D’INSCRIPCIO A LES PROVES D’ACCES PER A LA CONVOCATORIA DE JUNY: 

INSCRIPCIONS CONVOCATORIA DE JUNY: del 13 al 20 de maig en la consergeria del centre. Horari de vesprada de 15.30h a 21 h.

INSCRIPCIÓ PROVES ACCES CURS 19-20  conv. JUNY

TAXA: 40 EUR que s’abonaràn en consergeria a l’hora de fer l’inscripció

 

INSTRUCCIONS

En què consisteix la prova d’accés a primer curs d’ensenyaments professionals de Música?

La prova específica d’accés al primer curs del grau professional de totes les especialitats instrumentals, excepte Cant, tindrà l’estructura següent:

a) Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

b) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música.

c) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.

 

EN EL SEGÜENT ENLLAÇ S’EXPOSEN ELS CONTINGUTS DE LA PROVA ESPECÍFICA DE LLENGUATGE MUSICAL:

CONTINGUTS PER A LA PROVA D’ACCÉS LL MUSICAL

.

A CONTINUACIÓ TROBARÀS EL LLISTAT D’OBRES ORIENTATIVES DE CADA INSTRUMENT QUE POTS TOCAR A LES PROVES :

(Fes CLICK sobre el TEU instrument)

VIOLÍ    TUBA    TROMPETA   TROMPA    TROMBÓ    VIOLONCEL    CLARINET

FAGOT    FLAUTA  TRAVESSERA    SAXO    PERCUSSIÓ    PIANO    OBOE

PERCUSSIO

Anuncios