INICI CURS 2018-2019

INICIEM LES CLASSES EL DIA 1 D’OCTUBRE

 

Anuncis

NORMES MATRICULACIÓ

INSCRIPCIÓ CURS 2018/2019

ALUMNANT DEL CENTRE DURANT EL CURS 2017/2018

NORMES A SEGUIR PER L’INSCRIPCIÓ:

El llistat amb l’ordre de matriculació, es donarà a conèixer, en el tauler d’anuncis de l’Escola de Música i blog, on constarà el dia i l’hora aproximada de matriculació de cada alumne/a.

Seguint el reglament i per sorteig,  el primer dia començarà la matricula pels alumnes que tinguen la “M” com a primera lletra del primer cognom i així successivament, seguint l’orde alfabètic.

Ordre de matricula: alumnes de FASOLET amb instrument (junior 2), Primer, Segon, Tercer, Quart d’ensenyaments Elementals i Ens. Professionals.

Les taxes es pagaran al comptat en la secretaria del Centre en el moment de l’inscripció.

ESCOLA ELEMENTAL

PERÍODE  DE MATRICULACIÓ: del 11 al 18 de juliol

TAXES:

ORDINÀRIA:  30 euros  – REDUÏDA (2n. membre) –   15 euros  EXEMPTA (3er. membre)  0 euros

AMPA: 10 euros per familia (taxa no obligatoria)

 

CENTRE PROFESSIONAL

PERÍODE  DE MATRICULACIÓ: del 19 al 26 de Juliol

TAXES:

ORDINÀRIA:  50 euros  – REDUÏDA (2n. membre) –   25 euros  EXEMPTA (3er. membre)  0 euros

AMPA: 10 euros per familia (taxa no obligatoria)

 

ADULTS i FASOLET (de 4 a 7 anys)

PERÍODE  DE MATRICULACIÓ: dies 27 i 31 de Juliol

TAXES:

ORDINÀRIA:  30 euros  – REDUÏDA (2n. membre) –   15 euros  EXEMPTA (3er. membre)  0 euros

AMPA: 10 euros per familia (taxa no obligatoria)

 

Els nous alumnes seran matriculats a partir del dia 5 de Setembre

El pagament de les taxes es podrà realitzar amb targeta de crèdit

RECITALS FI DE CURS 2017/2018